Rejestracja VII Bieg Fair Play w Katowicach - Katowice - 2019-06-08

UWAGA

Zapisy dzieci odbywają się w biurze zawodów w dniu biegu

DANE OSOBOWE:
imię
 
 
nazwisko
 
 
kraj
 
 
płeć
 
 
data urodzenia
 
  DD MM RR
DANE KONTAKTOWE:
miejscowość zamieszkania
 
 
adres e-mail
(małe litery)
 
 
numer telefonu
 
 
DANE DO ZAWODÓW:
klub
 
 
Przyjaciel / Pracownik
 
 
Przyjdę z dziećmi ...
 
 
Przyjdę z osobą towarzyszącą ...
 
 
Rozmiar Koszulki
[tabela rozmiarów]
 
 
Informacja którą chcesz nam przekazać.  
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów [REGULAMIN]
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące
do celów organizacyjnych.